Verkopersvoorwaarden

Verkopersvoorwaarden

Deze verkopersvoorwaarden maken deel uit van de Algemene Voorwaarden van The Quest Online h.o.d.n. QSTE.nl (verder: The Quest Online). Door het aanbieden van producten op QSTE.nl ga je akkoord met dit beleid en de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 1. The Quest Online: een eenmanszaak The Quest Online h.o.d.n. QSTE.nl gevestigd te Dunantstraat 1373, 2713 TS te Zoetermeer. Het BTW nummer is NL003607759B22 en het Kamer van Koophandel Amsterdam is 81809018. 
 2. Omgeving: www.QSTE.nl.  
 3. Platform: de omgeving waarop Aanbieders hun producten, vallend binnen de aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden. Met uitzondering van de bij wet verboden producten genoemd in artikel 3 van deze Verkopersvoorwaarden. 
 4. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving. 
 5. Verkopersvoorwaarden: dit verkopersbeleid.
 6. Aanbieders(s): iedere rechtspersoon die minstens 10 weken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland en over een BTW-nummer beschikt, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze Verkopersvoorwaarden heeft aanvaard en door The Quest Online als verkoper is geaccepteerd. 
 7. Verkoopaccount: het door de Aanbieder in de Omgeving aangemaakte account. 
 8. Producten: alle producten waarvan The Quest Online kenbaar heeft gemaakt dat deze door Aanbieders mogen worden aangeboden in de Omgeving. 
 9. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Product via het Platform. 
 10. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Aanbieder en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Product bij de Aanbieder via het Platform. 


ARTIKEL 2 – VERKOOPACCOUNT

 1. Iedere Aanbieder dient een Verkoopaccount aan te maken, alvorens hij producten kan aanbieden en verkopen op het Platform.
 2. Aanmelding als Aanbieder houdt aanvaarding in van de Algemene voorwaarden en van de verplichting het Verkopersvoorwaarden.
 3. Om als Aanbieder te kunnen handelen dient de Aanbieder: 
  1. al minstens 10 weken te beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Nederland;
  2. te beschikken over een BTW-nummer;
  3. te beschikken over een verkoopaccount bij The Quest Online;
  4. te bevestigen dat de Algemene- en verkopersvoorwaarden zijn aanvaard;
  5. te beschikken over een Nederlandse betaalrekening;
  6. te beschikken over een Nederlands postadres.
 4. De Aanbieder is vanaf het aanmaken van het verkoopaccount gerechtigd producten aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Algemene- en verkopersvoorwaarden.
 5. De Aanbieder kan per verkoopaccount slechts deelnemen met een (1) merk/handelsnaam. Indien de Aanbieder onder meerdere merken/handelsnamen producten wenst aan te bieden via het Platform, dan dient de Aanbieder meerdere verkoopaccounts aan te maken.
 6. De Aanbieder is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het verkoopaccount wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot het verkoopaccount.  The Quest Online is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik van het verkoopaccount door de Aanbieder op te schorten.
 7. Indien de Aanbieder niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens The Quest Online, al dan niet uit hoofde van deze Algemene- en verkopersvoorwaarden, is The Quest Online gerechtigd het gebruik van het verkoopaccount door de The Quest Online op te schorten, totdat aan hij aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 8. De Aanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn verkoopaccount.

ARTIKEL 3 – WAT MAG NIET VERKOCHT WORDEN 

Voor producten die niet verkocht mogen worden via het platform verwijst The Quest Online de verkoper naar de volgende link: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/webwinkels/wettelijke-regels. 

ARTIKEL 4 – HET BEHEER VAN JE SHOP

Jouw shop vertegenwoordigt jou en jouw bedrijf op The Quest Online. Het is belangrijk dat jij, jouw producten en jouw shop eerlijk en correct worden weergegeven.

Door te verkopen op The Quest Online stem je ermee in dat je:

 1. eerlijke, correcte informatie in je ‘mijn Shop’ sectie verstrekt.
 2. je aan je eigen shopbeleid houdt.
 3. zorg ervoor dat de inhoud van jouw shop, zoals alle teksten, foto’s of video’s die worden gebruikt om jezelf, jouw shop of je producten te vertegenwoordigen, in lijn zijn met het beleid van The Quest Online. 
 4. je producten correct presenteert op The Quest Online.
 5. het intellectuele eigendom van anderen respecteert. Als je denkt dat iemand inbreuk maakt op jouw intellectuele eigendomsrechten, dan kun je dat melden bij The Quest Online.
 6. je de betalingsverplichtingen voltooid.
 7. geen duplicatieshops aanmaakt of enige andere acties onderneemt (zoals het manipuleren van kliks, winkelwagens of verkopen) met shilling, het manipuleren van de zoekfunctie of het omzeilen van The Quest Online beleid als doel.
 8. geen prijzen afstemt met andere verkopers.

ARTIKEL 5 – RICHTLIJNEN VERKOPERS 

1. Door een product op The Quest Online voor verkoop aan te bieden, geef je aan dat je begrijpt dat, en ga je ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving voor de producten die jij te koop aanbiedt, met inbegrip van eventuele vereiste etiketten en waarschuwingen. The Quest Online neemt geen verantwoordelijkheid voor de correctheid, de labeling, of de inhoud van jouw producten.

Door op The Quest Online te verkopen beloof je:

 1. Je verzend- en verwerkingstermijnen na te komen; Verkopers zijn verplicht items te verzenden, of op een andere manier de transactie correct af te werken die ze zijn aangegaan met een koper, tenzij er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen. 
 2. Dat je tijdig op berichten reageert.
 3. Dat je de beloftes die van je shopbeleid nakomt;
 4. Onenigheden of geschillen direct met de koper op te lossen. In het onwaarschijnlijke geval dat je geen overeenstemming kunt bereiken, kan The Quest Online te hulp schieten. 
 5. Lukt het je niet om een bestelling te voltooien, neem dan contact op met de koper en annuleer de bestelling. 

2. Als je geld inzamelt voor een goed doel, moet je toestemming hebben van zowel The Quest Online, als van het betreffende goede doel. 

ARTIKEL 6 – VERKOOPKOSTEN

Verkopers kunnen een factuur ontvangen voor het gebruik van bepaalde diensten aangeboden door The Quest Online. Bij het verkopen en adverteren komen kosten om de hoek kijken bij The Quest Online. Op het regulier aanbieden van producten op het Platform zijn geen kosten verschuldigd, enkel bij transacties zal de afgesproken marge ingehouden worden.

ARTIKEL 7 – LID ZIJN VAN DE COMMUNITY

1. Bij The Quest Online verwachten we dat iedereen de mede-members van de The Quest Online -community met respect behandelt. Als verkoper heb je extra verantwoordelijkheden zoals het beschermen van persoonlijke gegevens en snel communiceren met kopers om zo een geweldige klantervaring te bieden.

2. Content creëren en uploaden

Als Aanbieder bij The Quest Online kun je een breed scala aan content maken en uploaden, zoals gebruikersnamen, producten, berichten, tekst, foto’s en video’s. Om onze gemeenschap veilig en respectvol te houden, ga je ermee akkoord om geen content van de volgende aard te uploaden:

 1. die mishandelend, dreigend, lasterlijk, lastig vallend is; 
 2. obsceen of vulgair;
 3. ook mag content niemands privacy of intellectueel eigendomsrechten schenden; of
 4. de inhoud mag niet onjuist, onoprecht of misleidend zijn.
 5. discriminerend, seksistisch, politiek gerelateerd en algemeen negatief gerelateerde uitlatingen. 

3. Privacy en het beschermen van persoonlijke gegevens

Jij bent verantwoordelijk voor het beschermen van de persoonlijke gegevens van klanten die je ontvangt of verwerkt en voor het voldoen aan alle relevante wettelijke verplichtingen. Daaronder vallen onder meer wetten met betrekking tot gegevensbescherming en privacy die bepalen hoe je informatie van The Quest Online klanten mag gebruiken. Zulke wetten kunnen eisen dat je je eigen privacybeleid post en je daaraan houdt en dit moet toegankelijk zijn voor de klanten van The Quest Online waar je contact mee hebt. Jouw privacybeleid moet in lijn met dit beleid en The Quest Online Algemene Voorwaarden zijn.

In het bijzonder, als je met behulp van ons platform verkoopt kun je bepaalde persoonlijke gegevens ontvangen en bepalen wat je hiermee doet, bijvoorbeeld bij het communiceren met gebruikers en het aangaan van transacties met kopers. Dat betekent dat je persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld de naam van de koper, e-mailadres en verzendadres) verwerkt en voor zover je dat doet ben je onder EU-regelgeving een onafhankelijke beheerder van gegevens die je in verband met het gebruik van het platform verkregen hebt. Voor meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ga je naar https://gdpr-info.eu en http://gdprandyou.ie. Als gegevensbeheerder (iemand die besluit welke persoonlijke gegevens verzameld worden en het doeleinde waar je die gegevens voor gebruikt) die persoonlijke gegevens van gebruikers buiten het platform verwerkt, kan het zijn dat je op grond van de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming en privacywetten verzoeken om gegevenstoegang, portabiliteit, correctie, verwijdering en bezwaren tegen verwerking moet honoreren. Als je zonder de toestemming van je koper persoonlijke gegevens bekend maakt, ben jij verantwoordelijk voor die ongeautoriseerde bekendmaking. Dit omvat bijvoorbeeld bekendmakingen die je hebt gedaan of onbedoelde inbreuken op gegevens. Je kunt bijvoorbeeld in het kader van een transactie met een koper zijn/haar e-mail of andere informatie ontvangen. Deze informatie mag alleen worden gebruikt voor The Quest Online gerelateerde communicaties, of voor door The Quest Online gefaciliteerde transacties. Je mag deze informatie niet gebruiken voor ongewenste commerciële berichten of onbevoegde transacties. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de koper en afhankelijk van het toepasselijke beleid van The Quest Online en de toepasselijke wetten mag je geen The Quest Online klanten aan je e-mail of fysieke mailinglijsten toevoegen, de identiteit van de koper voor marketingdoeleinden gebruiken of betalingsgegevens opslaan. 

Vergeet niet dat het jouw verantwoordelijkheid is om te weten wat in elke situatie de wijze van toestemming geven is. Als The Quest Online en jij gezamenlijk als gegevensbeheerder van persoonlijke gegevens van kopers worden bevonden en als The Quest Online aangeklaagd of beboet wordt of op enig andere wijze op kosten gejaagd wordt door iets dat jij als beheerder van persoonlijke kopersgegevens gedaan hebt, stem je ermee in ons schadeloos te stellen voor de kosten die in verband met het door jou verwerken van persoonlijke gegevens van gebruikers gemaakt worden.

4. Richtlijnen communicatie 

The Quest Online geeft je de mogelijkheid om rechtstreeks met kopers of aanbieders te communiceren door middel van het verstrekken van contactgegevens. Dit zorgt ervoor dat beide partijen benaderbaar zijn om vragen te stellen over een item of een bestelling.

De contactgegevens mogen niet voor de volgende activiteiten worden gebruikt:

 1. Het versturen van ongevraagde reclame of promoties, donatie verzoeken of spam;
 2. Het lastigvallen of mishandelen van een koper of aanbieder;
 3. Contact opnemen met mensen nadat zij je uitdrukkelijk hebben verzocht dit niet te doen; of 
 4. Inmenging met een transactie of activiteit van een andere verkoper.

Inmenging Van inmenging is sprake als een aanbieder zich opzettelijk met de shop van een andere aanbieder bemoeit met als doel de activiteiten van die shop nadelig te beïnvloeden. Inmenging is uitdrukkelijk verboden op The Quest Online. Voorbeelden van inmenging zijn:

 1. Contact opnemen met een andere aanbieder via het platform van The Quest Online om te voorkomen dat ze zaken doen met een bepaalde aanbieder, naar een bepaalde shop gaan, of een bepaald item bekijken;
 2. Het op publieke plaatsen bekend maken van het bestaan van een geschil, of daar discussies voeren over een geschil met een andere aanbieder; of
 3. Het kopen bij een aanbieder met als enig doel het geven van een negatieve recensie;
 4. Het aanmaken of gebruiken van een onafhankelijk kopersaccount om met kwaadwillige intentie op de negatieve recensies van een andere shop te stemmen zodat deze recensies een prominentere plaats krijgen.

Lastig vallen Elk gebruik van het platform van The Quest Online om andere aanbieders of klanten te intimideren, is strikt verboden. Berichten mogen ook niet gebruikt worden om haat te steunen of te verheerlijken, of het op enig andere wijze overtreden van andere genoemde regels. Als je een bericht ontvangt dat een schending van dit beleid inhoudt, laat het ons dan direct weten.

ARTIKEL 8 – FEEDBACK, GESCHILLEN EN JOUW SUCCES

1. Recensies

Recensies zijn een prachtige manier om een goede reputatie op The Quest Online op te bouwen. Klanten kunnen een recensie achterlaten, inclusief een 1-5 sterrenbeoordeling.

Een recensie en uw reactie daarop mogen:

 1. Geen privé-informatie (lees: persoonsgegevens) bevatten;
 2. Geen obscene, racistische of intimiderende taal of beelden bevatten;
 3. Geen claims inzake medische geneesmiddelen bevatten;
 4. Geen reclame of spam bevatten;
 5. Niet gaan over dingen waarover de Aanbieder geen controle heeft, zoals een koerierdienst, The Quest Online of een derde partij;
 6. Geen bedreiging of afpersing bevatten;
 7. De integriteit van het recensie systeem niet ondermijnen.

2.  Geschillen

1. Is een klant niet tevreden over de koopovereenkomst en/of geleverde producten/diensten van een Aanbieder? Dan dient de klant zo snel mogelijk contact op te nemen met de Aanbieder om het geschil op te lossen. Verloopt de afhandeling van het geschil stroef, dan kan één van de partijen The Quest Online vragen om te bemiddelen. The Quest Online probeert beide partijen te helpen geschillen in goed vertrouwen en uitsluitend op basis van onze interpretatie van het beleid van The Quest Online en naar ons eigen goeddunken op te lossen. The Quest Online doet geen uitspraken over juridische kwesties en claims. The Quest Online is niet verplicht om geschillen op te lossen.

3. Jouw Verkopersaccount en de Verkopersvoorwaarden

Om The Quest Online veilig te houden en onze diensten te verbeteren, kunnen we acties ondernemen die de zichtbaarheid van jouw shop, producten of advertenties beperken, of die invloed hebben op jouw betaalrekening. In het geval dat een shop ongewone bestelactiviteiten ziet, of wij op een andere manier denken dat jouw acties of shop kan leiden tot geschillen met kopers, betwisting, verhoogd risico op fraude, namaak of andere claims, kan The Quest Online acties ondernemen, zoals het beperken van de zichtbaarheid van jouw account, of het plaatsen van beperkingen of reserveringen op jouw betaalrekening, in overeenstemming dit beleid. Indien nodig en wettelijk toegestaan, communiceert The Quest Online informatie over dit probleem aan de aanbieder in kwestie.

Als The Quest Online redenen heeft om aan te nemen dat jij, je content of jouw gebruik van de diensten in strijd is met onze Algemene en verkopersvoorwaarden, kunnen we jouw content deactiveren of jouw account (en alle accounts waarvan The Quest Online vaststelt dat deze aan jouw account gerelateerd zijn) en jouw toegang tot de Diensten beëindigen of opschorten. Over het algemeen zal The Quest Online je op de hoogte stellen dat jouw content of account opgeschort of beëindigd is, tenzij je onze Algemene- en Verkopersvoorwaarden herhaaldelijk hebt geschonden of wij wettelijke of reglementaire redenen hebben om je niet op de hoogte te stellen.